Azerbaycandakı STK fealiyyetleri
A A A
05/26/2017
Oxunma sayısı : 152344
Mirzağa Zaidov,
Başkan yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi Sekreterliği danışmanı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi kurulduğu günden uyguladığı müsabakalarında insan haklarının korunması, toplumda çoğulculuğun, demokratik ortamın geliştirilmesi amacıyla nüfusun eğitimi, aynı zamanda genç neslin vatansever ruhta büyümesi alanında bulunan proje önerilerinin desteklenmesi faaliyetinin öncelikleri arasındadır. Son iki yılda uygulanmasının denetimi üzere tahkim olunduğum “İnsan hakları ve demokrasi sorunları”, “Şeffaflık ve kurumsal konular” ve “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili” yönleri üzere STK projelerinin icra durumu ve elde edilen sonuçlarla ilgili kaytlarımı kısa şekilde okurlarla paylaşmak istiyorum.

2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimi ile oluşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi geçen 9 yıllık faaliyet döneminde ilan ettiği hibe müsabakalarında sürekli “İnsan hakları ve demokrasi sorunları”, “Şeffaflık ve kurumsal konular” ve “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili “konusuna yer ayırır. Konsey her yıl adı geçen yönlerde onlarca STK projesini finans yardımı yapıyor.

Konsey 2016 yılında yukarıda isimleri belirtilen yönlerde 68 STK projesine hibe ayırdı. Bunlardan 9’u insan hakları, 11’i şeffaflık meseleleri, diğer 48 proje ise vatanseverlik konusunda oldu.

Geçtiğimiz yıl Konsey “İnsan hakları ve demokrasi konularında” yönü üzere desteklediği 9 projeye 87000 Azerbaycan parası hibe ayrıldı. Görülen işlere genelde 42 işçi tarafından yapılıp. Projelerden faydalanan yararlananların sayısı ise 1526 kişi oldu. Onlardan 90 neferi çocuklar, gençler, 551 kişiyi genç, 885 kişi ise diğer yaş grubuna ait insanlardır. 1016-ı erkek, 510-u ise kadındır. Maliyeleşmiş projeler kapsamında 6 eğitimi, 23 seminer-toplantı ve 1 kamp organize edildi, 2 kitapçık ve 2 kitapçık yayınlandı.

Projeler Bakü yanı sıra, ülkenin birçok bölgelerini da kaplamış. Öyle ki, 2016 yılında Konseyin desteği ile gerçekleştirilen projeler kapsamında Bakü’de Karabağ savaşında kayıp 150 vatandaşımızın ailesine psikolojik ve hukuki yardım, Sabirabad, Bilesuvar, Lerik, Terter ve Guba ilçelerinde 259 kişiye emeklilik güvencesi, sosyal yardım, sosyal yardım, sakatlık , alimentin alınması, belgelerin elde edilmesi, emlak vb. konularda hukuki yardım gösterildi. 50 kişi gencin katılımıyla Daşkesen rayonunda 3 günlük “Gönüllüler Parlamentosu Azerbaycan” adlı eğitim geçirilmiş, kamp oluşturulmuştur. Şabranda 154 ergen ve gencin katılımıyla “Çalışma hakları” ile ilgili 5 günlük seminer düzenledi. Ucar, İsmayıllı ve İmişli ilçelerinde belediye başkanlarının da yer aldığı 120 kişilik oditoryum yerel kendini idareetmenin sorunlarına ilişkin yapılmış tartışmalar gerçekleştirilen, proje çerçevesinde hazırlanarak yayınlanan “Belediye organlarında sosyal izleme organizasyonu” adlı kitapçık dağıtılmıştır. Ayrıca, Bakü ve Salyan ilçesinde bulunan hapishane kurumlarında mahkumlarla görüşmeler yapılmış, onlara hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Devletimizin tüm kurumların faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması yönünde yaptığı tutarlı bir politika Kurul’un bu yönde olan projelerin desteklenmesi daha da artırdı. 2016 yılında “Şeffaflık ve kurumsal konular” yönü üzerinde gerçekleştirilen 11 projeye 105000 Azerbaycan parası ödenek ayrıldı. Projelerin uygulanması çalışmalarına toplamda 58 işçi celb olunub. Projelerin uygulanması çerçevesinde yapılan etkinliklere 1468 kişi katılmıştır ki, onlardan 718 neferi genç, 750 kişi ise diğer yaş grubuna ait insanlardır. Katılımcılardan 947 erkek, 521-i ise kadındır. Maliyeleşmiş projeler kapsamında 17 eğitim, 30 seminer ve 1 kamp düzenlendi, 3 kitapçık ve 1 kitapçık yayınlandı, 1 site geliştirilip 1 rapor ve 5 TV program hazırlandı.

İlk olarak onu kayt edim ki, “Vatandaşların başvuruları hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti yasasının tebliği doğrultusunda Terter, Berde, Beyleqan, Samsun ve Bakü şehirlerinde 492 kişinin doğrudan katılımı ile 10 sosyal görüşme düzenlendi, ARB TV’de konuyla ilgili eğitici program hazırlandı.

Aynı zamanda, “Maden Sektöründe Şeffaflık” konusunda Bilesuvar, Şamaxı, Xaçmaz, Berde, Yevlah ve Bakü şehirlerinde 500 kişinin katılımıyla 11 seminer-toplantı düzenlendi, aynı isimli konuda 4 televizyon yayını hazırlandı.

Azerbaycan Anti korupsiya Akademisi bünyesinde “Yolsuzluğa karşı mücadele” konusunda uzman ve milletvekillerinin katılımıyla 200 kişi gence 10 eğitim-seminer yapıldı. 74 merkezi yürütme organı ve 65 yerel yürütme organının online şeffaflık durumu izleme yapılıp, uygun değerlendirme tablosu düzenlenmiştir. Konseyin mali desteği ile 2015 yılında “Sivil toplum örgütlerine güvenin artırılması üzere teşebbüslerin desteklenmesi” projesi çerçevesinde oluşturulan www.qht.az sitesinin etkinliği geliştirilip. STK’ların faaliyetleri hakkında 4000’den fazla bilginin yayınlandığı sitede ayrıca 550 STK ve 150 STK yöneticisi hakkında da bilgi tabanı oluşturuldu. Bu göstergeler projenin STK’ların faaliyetlerinin geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılması açısından başarıyla yürütüldüğünü gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın Nisan savaşlarında Ali Baş Komutanı Sayın İlham Aliyev’in yönetimi altında ordumuzun düşman saldırısının önüne alarak karşı darbe ile işgal altındaki topraklarımızın bir kısmını düşmandan azad etmesi çağdaş tarihimizin en önemli kahramanlık sayfalarından biridir. Konsey vatanseverlik duygusunun, asker ve zabitlerimizin kahramanlıklarının, aynı anda Nisan savaşlarında elde edilen zaferin tebliği yönündeki STK projelerinin desteklenmesini sürdürdü. Konsey 2016 yılının ikinci hibe yarışması kapsamında “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili” yönü üzere 48 projenin maliyeleşmesi için 476000 Azerbaycan parası ödenek ayırdı. Bu projelerin uygulanmasının 207 kişi işçi tarafından yapılıp. Projelerin 14037 kişi, 2712 kişiyi çocuklar, gençler, 6383 kişiyi genç ve 4942 kişi ise diğer yaş kuruplarına ait insanlardır. 8793 kişiyi kişi, 5244 kişi ise kadındır. Gerçekleştirilen projeler kapsamında 35 eğitim-seminer, 110 farklı tip toplantılar, gösteriler, yarışmalar, yürüyüş ve spor yarışları düzenlendi. 6 film, 2 sosyal video ve 1 video tanıtım hazırlandı. Ayrıca 3 kitap, 5 broşür, 12 kitapçık ve 11 diğer isimlerde çeşitli baskı ürünleri hazırlanarak yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Konseyin desteği ile Nisan savaşlarında büyük kahramanlık göstererek şehit olmuş subay ve askerlerimiz hakkında bazı ilginç filmler çekildi. N saylı herbi hissenin Kurmay Başkanı kaptan Necmeddin Savalanov hakkında hazırlanmış “Şehidliğe götüren yol”, kaptan Orucov Mühüd Kurban oğlu, Üsteğmen Namazov Elvin Mehmet oğlu ve asker Aliyev Orxan Muhammed oğlunun anısına ithaf edilmiş “Karabağ’a doğru” belgeselleri izleyicilerde büyük ilgi ve rağbet doğurup . “Karabağ uğrunda birlik”, “Vatan birdir”, “Gazap” ve “Hankendi – Yaşam mücadelesi” filmleri, 3D grafikalı “Bellek”, “Seçim hukuku” video tanıtım, “Ali Baş Komandanım!” Adlı video klip ve benzeri ürünler de silahlı kuvvetlerimizin kahramanlık örneklerinin vatandaşlara, özellikle genç nesle tebliği açısından önemlidir. Hazırlanan video materiallar olan izleyici rağbeti STK’ların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları sorumlulukla yerine getirdiğini göstermektedir.

Listelenen film ve sosyal makaralardan ek topraklarımızın düşmandan savunmasında yer alan gönüllülerin gazilik haklarının korunmasına destek amacı ile ilgili 150 kişinin belgeleri hazırlanarak Savunma Bakanlığı’nın uygun organına sunuldu. Bunlardan 40 kişi veteran kartı aldı ve onlara aylık emeklilik ücreti donatılmış. Projenin sürekliliğinin sağlanması açısından ifade edeyim ki, veteran kartları alınması için başvuran Karabağ Savaşı katılımcılarının başvuruları bugün de devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Konseyin desteği ile “Sağlıklı vücutta sağlıklı ruh olur!” Sloganı ile Siyezen rayonunda yerleşen “Göyçe” dinlenme merkezinde gelirli ailelerden olan 30 kişi gençler ve gençler için 4 günlük “Vatan, biz seninle!” Askeri spor oyunları kampı düzenlendi. Bakü’de 16 üniversiteyi temsil eden öğrencilerden oluşan 10 kişilik takım arasında paintball yarışması düzenlenmiş, aynı üniversitelerden olan 48 kişilik 16 takım arasında ise Bakü Atıcılık Merkezi’nde tir atma yarışları yapıldı. Proje katılımcıları arasından seçilen 20 kişi aktif genç için ayrıca Guba kentinde 2 günlük kamp de düzenlendi. Adı geçen bu işler onu bir kez daha göstermektedir ki, artık STK’lar de gerçek sonucu olan, somut hedeflere yönelik, daha etkin proje teklifleri ile görev yapmak.

2016 yılında Konseyin desteği ile 31 isimde çeşitli baskı ürünleri hazırlandı. Bunlardan “On yedi yıllık mücadele: Azerbaycan’da Bolşevik işgaline karşı ulusal direniş hareketi (1920-1937)”, İngilizce tercüme edilerek basılan “1918 olayları: dünyasını değişen tanıklar, unutulmayan tarih” ve vatanseverlik konusu olan çeşitli şiirlerin toplandığı “Cennet çiçekleri “kitapları özellikle belirtilmelidir. Konseyin desteği ile “Oğuz” Bağımsız Araştırmacılar Grubu’nun hazırladığı “On yedi yıllık mücadele: Azerbaycan’da Bolşevik işgaline karşı ulusal direniş hareketi (1920-1937)” kitabında XX yüzyıl Azerbaycan tarihinin en keşmekeşli dönemi olan 1920-1937 yıllarında halkımızın işgalcilere karşı ulusal direniş ve direniş hareketi, bolşevzim milli-manevi değerlerimize, milli aydınlara karşı politikaları geniş tahlil edildi. Kitap Sovyet hükümeti aleyhine başkaldıran isyanlarla ilgili kamuoyuna bilinmeyen çok sayıda tarihi olgularla zengindir. “Bakım ve Himaye” Vakfı’nın yayınladığı “Cennet çiçekleri” adlı kitap ise Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için Ermeni işgaline karşı çalımla çarpışan, savaşlarda kahramanlık gösteren vatan evlatlarının kahramanlığına ithaf edilmiştir.

Sayın cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yönetimi altında Azerbaycan devletinin doğrudan ilgi ve desteği sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet olanakları artan sivil toplum örgütleri zaman içinde Azerbaycan’da toplumsal sorunların çözümünde, çoğulcu, demokratik toplum oluşturma sürecinde daha da yakından katılırlar. Bu misyonun gerçekleştirilmesinde, devlet kurumları ile STK’ların işbirliği ilişkilerinin gelişmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi da üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Konsey Sekreterliği çalışanları olarak biz de üzerimize düşen işi yüksek dikkat ve profesyonelce yapmaya çalışıyoruz.

ŞƏRHLƏR
XƏBƏRLƏR
“Qadın və uşaq hüquqlarının təbliğində ictimai rolun artırılması“ lahiyəsi davam edir - 15 / 07 / 2018 15:26
Şuranın dəstəyi ilə "Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün hansı güzəştlər nəzərdə tutulub?" adlı videoçarx hazırlanıb - 15 / 07 / 2018 13:58
London evində əlilliyi olan şəxslərin övladları üçün tədbir təşkil edildi - 15 / 07 / 2018 13:35
Şuranın dəstəyi ilə "Sahibkar saatı" verilişinin 5-ci buraxılışı hazırlanıb - 14 / 07 / 2018 20:23
Ailə ənənələri mövzusunda sosioloji araşdırmalar layihəsi yekunlaşdı - 14 / 07 / 2018 19:29
"Təxribatları təşkil edən qüvvələr bilirdilər ki..." - Sahib Məmmədov - 14 / 07 / 2018 19:25
QHT sədri: Ölkə vətəndaşlarının çətin anlarda öz dövlət başçısının yanında olması bir daha xalq-iqtidar birliyinin bariz göstərici oldu - 13 / 07 / 2018 19:17
OXU Akademiyası sizi Yay Məktəbinə dəvət edir - 13 / 07 / 2018 11:45
Cənub bölgəsində prezidentin fərmanına ictimai dəstək verildi - 13 / 07 / 2018 10:35
Rufiz Qonaqov: NATO Sammitinin yekun sənədi Ermənistanın işğalçı siyasətini iflasa uğratdı - 13 / 07 / 2018 10:10
Əliyevadan göstəriş: yüzlərlə tələbənin diplomu... -Video - 13 / 07 / 2018 09:02
Azərbaycan konstitusion, hüququn aliliyini əsas götürmüş dünyəvi bir dövlətdir - 13 / 07 / 2018 06:54
QHT sədri: “Törədilən qanlı olaylar Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qəsdir” - 13 / 07 / 2018 06:17
Müharibədən zərər çəkmiş uşaqlar haqqında - 12 / 07 / 2018 18:40
Məktəb psixoloqlarının bilik və bacarıqlarının artırılması üçün təlim keçirilib. - 12 / 07 / 2018 13:41
QHT Yevlaxda seminar keçirib - 12 / 07 / 2018 13:33
Layihənin yekun təqdimat mərasimi keçirilib - 12 / 07 / 2018 10:05
“Loqos” daha bir yeniliyə imza atdı. - 12 / 07 / 2018 08:38
“Yayım” Assosiasiyası layihə üzrə yekun tədbirini keçirib - 12 / 07 / 2018 07:50
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı ölkəmizi beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında mühüm rol oynayır - Cəsarət Hüseynzadə - 12 / 07 / 2018 07:31
"Sahibkar saatı" verilişi, 4-cü buraxılış - 12 / 07 / 2018 07:19
Gənc QHT rəhbəri: "Bir insanı öldürən şəxs, bütün bəşəriyyəti öldürmüş olur!" - 11 / 07 / 2018 17:53
Hərbi yönümlü təşkilatlardan Gəncədəki iğtişaşları pisləyən BƏYANAT - 11 / 07 / 2018 17:47
2500 illik Nizami Yurdunda baş verən hadisələr - 11 / 07 / 2018 14:35
“Loqos “ Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi Qubaya səfər edib. - 11 / 07 / 2018 14:02
Rufiz Qonaqov : “Ölkəmizdə ictimai siyasi sabitliyi pozmaq mümkün olmayacaq” - 11 / 07 / 2018 13:59
“Gəncə hadisəsində əli olan hər kəs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır” - 11 / 07 / 2018 13:57
“Mədəniyyətin və Milli Ənənələrin Təbliği” İctimai Birliyi radikalların əməlini pislədi - 11 / 07 / 2018 13:55
“Azərbaycanı Suriyaya çevirmək istəyənlərin arzusu ürəyində qalacaq" - 11 / 07 / 2018 13:30
“Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin sosial hüquqlarının müdafiəsi sahəsində maarifləndirmə və ödənişsiz hüquqi yardım xidmətlərinin göstərilməsi” layihəsi davam edir - 11 / 07 / 2018 13:27