Azerbaycandakı STK fealiyyetleri
A A A
05/26/2017
Oxunma sayısı : 87835
Mirzağa Zaidov,
Başkan yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi Sekreterliği danışmanı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi kurulduğu günden uyguladığı müsabakalarında insan haklarının korunması, toplumda çoğulculuğun, demokratik ortamın geliştirilmesi amacıyla nüfusun eğitimi, aynı zamanda genç neslin vatansever ruhta büyümesi alanında bulunan proje önerilerinin desteklenmesi faaliyetinin öncelikleri arasındadır. Son iki yılda uygulanmasının denetimi üzere tahkim olunduğum “İnsan hakları ve demokrasi sorunları”, “Şeffaflık ve kurumsal konular” ve “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili” yönleri üzere STK projelerinin icra durumu ve elde edilen sonuçlarla ilgili kaytlarımı kısa şekilde okurlarla paylaşmak istiyorum.

2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimi ile oluşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi geçen 9 yıllık faaliyet döneminde ilan ettiği hibe müsabakalarında sürekli “İnsan hakları ve demokrasi sorunları”, “Şeffaflık ve kurumsal konular” ve “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili “konusuna yer ayırır. Konsey her yıl adı geçen yönlerde onlarca STK projesini finans yardımı yapıyor.

Konsey 2016 yılında yukarıda isimleri belirtilen yönlerde 68 STK projesine hibe ayırdı. Bunlardan 9’u insan hakları, 11’i şeffaflık meseleleri, diğer 48 proje ise vatanseverlik konusunda oldu.

Geçtiğimiz yıl Konsey “İnsan hakları ve demokrasi konularında” yönü üzere desteklediği 9 projeye 87000 Azerbaycan parası hibe ayrıldı. Görülen işlere genelde 42 işçi tarafından yapılıp. Projelerden faydalanan yararlananların sayısı ise 1526 kişi oldu. Onlardan 90 neferi çocuklar, gençler, 551 kişiyi genç, 885 kişi ise diğer yaş grubuna ait insanlardır. 1016-ı erkek, 510-u ise kadındır. Maliyeleşmiş projeler kapsamında 6 eğitimi, 23 seminer-toplantı ve 1 kamp organize edildi, 2 kitapçık ve 2 kitapçık yayınlandı.

Projeler Bakü yanı sıra, ülkenin birçok bölgelerini da kaplamış. Öyle ki, 2016 yılında Konseyin desteği ile gerçekleştirilen projeler kapsamında Bakü’de Karabağ savaşında kayıp 150 vatandaşımızın ailesine psikolojik ve hukuki yardım, Sabirabad, Bilesuvar, Lerik, Terter ve Guba ilçelerinde 259 kişiye emeklilik güvencesi, sosyal yardım, sosyal yardım, sakatlık , alimentin alınması, belgelerin elde edilmesi, emlak vb. konularda hukuki yardım gösterildi. 50 kişi gencin katılımıyla Daşkesen rayonunda 3 günlük “Gönüllüler Parlamentosu Azerbaycan” adlı eğitim geçirilmiş, kamp oluşturulmuştur. Şabranda 154 ergen ve gencin katılımıyla “Çalışma hakları” ile ilgili 5 günlük seminer düzenledi. Ucar, İsmayıllı ve İmişli ilçelerinde belediye başkanlarının da yer aldığı 120 kişilik oditoryum yerel kendini idareetmenin sorunlarına ilişkin yapılmış tartışmalar gerçekleştirilen, proje çerçevesinde hazırlanarak yayınlanan “Belediye organlarında sosyal izleme organizasyonu” adlı kitapçık dağıtılmıştır. Ayrıca, Bakü ve Salyan ilçesinde bulunan hapishane kurumlarında mahkumlarla görüşmeler yapılmış, onlara hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Devletimizin tüm kurumların faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması yönünde yaptığı tutarlı bir politika Kurul’un bu yönde olan projelerin desteklenmesi daha da artırdı. 2016 yılında “Şeffaflık ve kurumsal konular” yönü üzerinde gerçekleştirilen 11 projeye 105000 Azerbaycan parası ödenek ayrıldı. Projelerin uygulanması çalışmalarına toplamda 58 işçi celb olunub. Projelerin uygulanması çerçevesinde yapılan etkinliklere 1468 kişi katılmıştır ki, onlardan 718 neferi genç, 750 kişi ise diğer yaş grubuna ait insanlardır. Katılımcılardan 947 erkek, 521-i ise kadındır. Maliyeleşmiş projeler kapsamında 17 eğitim, 30 seminer ve 1 kamp düzenlendi, 3 kitapçık ve 1 kitapçık yayınlandı, 1 site geliştirilip 1 rapor ve 5 TV program hazırlandı.

İlk olarak onu kayt edim ki, “Vatandaşların başvuruları hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti yasasının tebliği doğrultusunda Terter, Berde, Beyleqan, Samsun ve Bakü şehirlerinde 492 kişinin doğrudan katılımı ile 10 sosyal görüşme düzenlendi, ARB TV’de konuyla ilgili eğitici program hazırlandı.

Aynı zamanda, “Maden Sektöründe Şeffaflık” konusunda Bilesuvar, Şamaxı, Xaçmaz, Berde, Yevlah ve Bakü şehirlerinde 500 kişinin katılımıyla 11 seminer-toplantı düzenlendi, aynı isimli konuda 4 televizyon yayını hazırlandı.

Azerbaycan Anti korupsiya Akademisi bünyesinde “Yolsuzluğa karşı mücadele” konusunda uzman ve milletvekillerinin katılımıyla 200 kişi gence 10 eğitim-seminer yapıldı. 74 merkezi yürütme organı ve 65 yerel yürütme organının online şeffaflık durumu izleme yapılıp, uygun değerlendirme tablosu düzenlenmiştir. Konseyin mali desteği ile 2015 yılında “Sivil toplum örgütlerine güvenin artırılması üzere teşebbüslerin desteklenmesi” projesi çerçevesinde oluşturulan www.qht.az sitesinin etkinliği geliştirilip. STK’ların faaliyetleri hakkında 4000’den fazla bilginin yayınlandığı sitede ayrıca 550 STK ve 150 STK yöneticisi hakkında da bilgi tabanı oluşturuldu. Bu göstergeler projenin STK’ların faaliyetlerinin geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılması açısından başarıyla yürütüldüğünü gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın Nisan savaşlarında Ali Baş Komutanı Sayın İlham Aliyev’in yönetimi altında ordumuzun düşman saldırısının önüne alarak karşı darbe ile işgal altındaki topraklarımızın bir kısmını düşmandan azad etmesi çağdaş tarihimizin en önemli kahramanlık sayfalarından biridir. Konsey vatanseverlik duygusunun, asker ve zabitlerimizin kahramanlıklarının, aynı anda Nisan savaşlarında elde edilen zaferin tebliği yönündeki STK projelerinin desteklenmesini sürdürdü. Konsey 2016 yılının ikinci hibe yarışması kapsamında “Vatanseverlik konusunda tedbirlerin teşkili” yönü üzere 48 projenin maliyeleşmesi için 476000 Azerbaycan parası ödenek ayırdı. Bu projelerin uygulanmasının 207 kişi işçi tarafından yapılıp. Projelerin 14037 kişi, 2712 kişiyi çocuklar, gençler, 6383 kişiyi genç ve 4942 kişi ise diğer yaş kuruplarına ait insanlardır. 8793 kişiyi kişi, 5244 kişi ise kadındır. Gerçekleştirilen projeler kapsamında 35 eğitim-seminer, 110 farklı tip toplantılar, gösteriler, yarışmalar, yürüyüş ve spor yarışları düzenlendi. 6 film, 2 sosyal video ve 1 video tanıtım hazırlandı. Ayrıca 3 kitap, 5 broşür, 12 kitapçık ve 11 diğer isimlerde çeşitli baskı ürünleri hazırlanarak yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Konseyin desteği ile Nisan savaşlarında büyük kahramanlık göstererek şehit olmuş subay ve askerlerimiz hakkında bazı ilginç filmler çekildi. N saylı herbi hissenin Kurmay Başkanı kaptan Necmeddin Savalanov hakkında hazırlanmış “Şehidliğe götüren yol”, kaptan Orucov Mühüd Kurban oğlu, Üsteğmen Namazov Elvin Mehmet oğlu ve asker Aliyev Orxan Muhammed oğlunun anısına ithaf edilmiş “Karabağ’a doğru” belgeselleri izleyicilerde büyük ilgi ve rağbet doğurup . “Karabağ uğrunda birlik”, “Vatan birdir”, “Gazap” ve “Hankendi – Yaşam mücadelesi” filmleri, 3D grafikalı “Bellek”, “Seçim hukuku” video tanıtım, “Ali Baş Komandanım!” Adlı video klip ve benzeri ürünler de silahlı kuvvetlerimizin kahramanlık örneklerinin vatandaşlara, özellikle genç nesle tebliği açısından önemlidir. Hazırlanan video materiallar olan izleyici rağbeti STK’ların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları sorumlulukla yerine getirdiğini göstermektedir.

Listelenen film ve sosyal makaralardan ek topraklarımızın düşmandan savunmasında yer alan gönüllülerin gazilik haklarının korunmasına destek amacı ile ilgili 150 kişinin belgeleri hazırlanarak Savunma Bakanlığı’nın uygun organına sunuldu. Bunlardan 40 kişi veteran kartı aldı ve onlara aylık emeklilik ücreti donatılmış. Projenin sürekliliğinin sağlanması açısından ifade edeyim ki, veteran kartları alınması için başvuran Karabağ Savaşı katılımcılarının başvuruları bugün de devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Konseyin desteği ile “Sağlıklı vücutta sağlıklı ruh olur!” Sloganı ile Siyezen rayonunda yerleşen “Göyçe” dinlenme merkezinde gelirli ailelerden olan 30 kişi gençler ve gençler için 4 günlük “Vatan, biz seninle!” Askeri spor oyunları kampı düzenlendi. Bakü’de 16 üniversiteyi temsil eden öğrencilerden oluşan 10 kişilik takım arasında paintball yarışması düzenlenmiş, aynı üniversitelerden olan 48 kişilik 16 takım arasında ise Bakü Atıcılık Merkezi’nde tir atma yarışları yapıldı. Proje katılımcıları arasından seçilen 20 kişi aktif genç için ayrıca Guba kentinde 2 günlük kamp de düzenlendi. Adı geçen bu işler onu bir kez daha göstermektedir ki, artık STK’lar de gerçek sonucu olan, somut hedeflere yönelik, daha etkin proje teklifleri ile görev yapmak.

2016 yılında Konseyin desteği ile 31 isimde çeşitli baskı ürünleri hazırlandı. Bunlardan “On yedi yıllık mücadele: Azerbaycan’da Bolşevik işgaline karşı ulusal direniş hareketi (1920-1937)”, İngilizce tercüme edilerek basılan “1918 olayları: dünyasını değişen tanıklar, unutulmayan tarih” ve vatanseverlik konusu olan çeşitli şiirlerin toplandığı “Cennet çiçekleri “kitapları özellikle belirtilmelidir. Konseyin desteği ile “Oğuz” Bağımsız Araştırmacılar Grubu’nun hazırladığı “On yedi yıllık mücadele: Azerbaycan’da Bolşevik işgaline karşı ulusal direniş hareketi (1920-1937)” kitabında XX yüzyıl Azerbaycan tarihinin en keşmekeşli dönemi olan 1920-1937 yıllarında halkımızın işgalcilere karşı ulusal direniş ve direniş hareketi, bolşevzim milli-manevi değerlerimize, milli aydınlara karşı politikaları geniş tahlil edildi. Kitap Sovyet hükümeti aleyhine başkaldıran isyanlarla ilgili kamuoyuna bilinmeyen çok sayıda tarihi olgularla zengindir. “Bakım ve Himaye” Vakfı’nın yayınladığı “Cennet çiçekleri” adlı kitap ise Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için Ermeni işgaline karşı çalımla çarpışan, savaşlarda kahramanlık gösteren vatan evlatlarının kahramanlığına ithaf edilmiştir.

Sayın cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yönetimi altında Azerbaycan devletinin doğrudan ilgi ve desteği sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet olanakları artan sivil toplum örgütleri zaman içinde Azerbaycan’da toplumsal sorunların çözümünde, çoğulcu, demokratik toplum oluşturma sürecinde daha da yakından katılırlar. Bu misyonun gerçekleştirilmesinde, devlet kurumları ile STK’ların işbirliği ilişkilerinin gelişmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi da üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Konsey Sekreterliği çalışanları olarak biz de üzerimize düşen işi yüksek dikkat ve profesyonelce yapmaya çalışıyoruz.

ŞƏRHLƏR
XƏBƏRLƏR
Sahib Məmmədov: "Vəkillərin peşə fəaliyyətinə dövlətin dəstəyi alqışa layiqdir" - 23 / 02 / 2018 13:54
Veteranlar Xocalı soyqırmı abidəsini ziyarət etdilər - 23 / 02 / 2018 11:28
Ərdəbildə Xocalıya həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək - 23 / 02 / 2018 11:27
Təməlində dostluğun və doğmalığın dayandığı ailə - 23 / 02 / 2018 08:41
Xocalılar Avropada - Azərbaycanın “Böyüməyən uşaqlar”ı təqdim olundu - FOTOLAR - 23 / 02 / 2018 08:34
Niyaməddin Orduxanlı Avropa Parlamentinin 500 deputatına rəsmi müraciət etdi - 23 / 02 / 2018 08:34
Sumqayıt hadisələri - məkrli planlar - 23 / 02 / 2018 08:09
Prezident vəkilliyin inkişafı ilə bağlı sərəncam imzalayıb - 22 / 02 / 2018 13:51
Azay Quliyev: Ermənistanın beynəlxalq layihələrdən kənarda qalmasının səbəbi onun işğalçılıq siyasətidir - 22 / 02 / 2018 13:26
Cəsarət Hüseynzadə: "İşğal faktına, qaçqın və məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına biganə qalmamağa çağırırıq” - 22 / 02 / 2018 10:03
"Avropada yaşayan bir erməni görmüsünüz Sərkisyana qarşı aksiya keçirsin?!” - Orduxana Orduxanlıdan sual - 22 / 02 / 2018 10:02
Jasarat Huseynzadeh: "We kindly appeal to the members of the European Parliament not to remain indifferent to the fact of occupation, violation of the rights of refugees and internally displaced persons" - 22 / 02 / 2018 09:43
İlham Əliyev Ağsaqqallar Şurasının sədrinə “İstiqlal” ordeni təqdim edib - 22 / 02 / 2018 08:17
Xocalının “Böyüməyən uşaqlar”ı Bosniya və Hersoqovinada... - 21 / 02 / 2018 08:19
Bakıda “İrrealizm” adlı rəsm sərgisi açılıb - 20 / 02 / 2018 18:11
Jurnalistlər üçün müsabiqə elan edildi: “Vərəm haqqında ən yaxşı məqalə” - 20 / 02 / 2018 17:36
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün aylıq məbləği 1500 manat müəyyən edildi - 20 / 02 / 2018 15:34
Şuranın ASAN Radio ilə əməkdaşlığı çərçivəsində radio proqram hazırlanır - 20 / 02 / 2018 14:00
“Dostluq üçün futbol” turnirində azərbaycanlı nümayəndə qapıçı kimi çıxış edəcək - FOTO - VİDEO - 20 / 02 / 2018 13:39
«Müvəkkil» Sizi HR kurslarına dəvət edir - 19 / 02 / 2018 16:49
Azay Quliyev Vyanaya səfərə gedir - 19 / 02 / 2018 15:00
Ayaz Mirzəyev: “Mən hər gün sınaq qarşısındayam” - MÜSAHİBƏ - 19 / 02 / 2018 14:30
Sabuhi Abbasov: " Whole world recognized the territorial integrity of Azerbaijan " - 19 / 02 / 2018 14:26
ASGA sədri Avropa parlamentinə müraciət ünvanladı: "Avropa dəyərlərini erməni çirkablarına batırmayın" - 19 / 02 / 2018 14:21
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar “Uşaqlar və müharibə” mövzusunda tədbir keçirilib - 19 / 02 / 2018 13:38
QHT sədrinə ağır itki üz verib - 19 / 02 / 2018 13:34
50 manatlıq artistlər - 19 / 02 / 2018 12:53
Umud Mirzəyev: “Lars Adaktusson davranışı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan müzakirələrə ciddi zərbə vurur” - 19 / 02 / 2018 12:39
“Bizim planet”də Azərbaycanın siyasi və iqtisadi inkişafından danışılıb - 19 / 02 / 2018 10:06
ƏSMİD İctimai Birliyi Ümumi yığıncağını keçirdi - 17 / 02 / 2018 17:30