“Peşə təhsilində səriştəli kadrların yetişdirilməsi”
A A A
08/15/2018
Oxunma sayısı : 15027

|

Dünyanın elmi , texnoloji ixtiralara əsaslanan dinamik inkişafı, cəmiyyətdə informasiyanın sürətli yenilənməsi , professional təhsil səviyyəsinin davamlı inkişafını təmin edir. Bütün bunlarla yanaşı cəmiyyətin peşə təhsilinə böyük ehtiyacı vardır .Əslində peşənin inkişafi iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir.

Peşə təhsili cəmiyyətin və dövlətin ehtiyacları istiqamətində ictimai faydası olan, dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin bütün əsas sahələrində ixtisaslı kadr, həmçinin pedoqoji ixtisasların genişləndirilməsi məqsədini həyata keçirmək missiyasını daşıyır. 


“Yaşamaq üçün həyati təhsil" prinsipini öyrənmək mexanizmi gənclərlə yanaşı yaşlıların əlavə peşə təhsili sahəsinə cəlb edilib bəhrələnməsi üçün faydalıdır.Düşünürəm ki , təhsilin vacib elementi kimi əlavə peşə təhsili yüksək ixtisaslı mütəxəssislər qrupunun formalaşmasında ən güclü və çevik amillərdən biridir. Azərbaycanda son illər iqtisadiyyatın , xalq təsərrüffatının sürətli inkişafı müasir peşə təhsilini bilən ixtisaslı kadrlara təlabatı artırıb . 

Təsadüfi deyildir ki , peşə təhsili müəssisələrinin modernləşdirilməsi , beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi ,texniki peşə təhsilinin sürətli inkişafına yol açır.Hal-hazırda bu sahə istiqamətində Respublikamızda yenidən quruculuq işləri uğurla aparılır.Oz texniki bazasının keyfiyyətliliyi , potensiallı mühəndis-pedaqoji heyəti ilə seçilən İlk Peşə İxtisas Təhsili Müəsissələrindən biri də Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzidir. Mərkəzimiz 2016-cı ildən fəaliyətə başlayıb. Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin nəzdində 14 ,4 nömrəli Bakı Peşə liseyləri , 12 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi fəalliyyət göstərirlər. Mərkəzin 4 ,14 saylı Bakı peşə liseyləri dörd mərtəbəli tədris binalarından ibarətdir. Olkə iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olan fərqli ixtisaslar üzrə 10 tədris emalatxanası, 25 fənn kabineti, fizika , kimya laboratoriyaları, 2 kompüter otağı, 1 müəllimlər otağı, kitabxana, yeməkxana, idman zalı şagirdlərin ixtiyarındadır. 2018-2019-cu tədris ilindən Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi dinamik inkişaf mərhələsindədir. 

Mərkəzdə müasir texniki ixtisaslar , elektrik xətt quraşdırıcısı , isitmə-soyutma sistemləri üzrə mütəxxəsis, bərbər-viziajist manikürçü , dərzi,tikiş avadanlıqlarının təmiri operatoru-tikişçi , əl- elektrik qaynaqçısı, mühasib, quru inşaat ,avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və istehsal üzrə operator, santexnik , nəzarət-ölçü və avtomatika cihazlarının çilingəri, kompüter ustası , kompüter operatoru , elektrik avadanlıqlarının xidməti və təmiri üzrə elektrik montyoru, mobil telefonların xidməti və təmiri ustası, təmirçi- çilingər, mühafizə-yanğın siqnalizasiyasının elektromontyoru , əl- elektrik qaynaq avadanlıqlarının (transformatorların) təmiri üzrə elektrik montyoru, lift üzrə elektromexanik ,tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti elektromexaniki, texnoloji avadanlığın sazlayıcısı, soyuducu qurğuların maşinisti və digər peşələr üzrə 800 dən çox tələbə təhsil alır. Təhsilalan tələbələrin təlim-tərbiyəsi ilə 100-dən çox mühəndis-pedaqoji heyət məşğul olur. 

Bildiyimiz kimi , XXI əsr Azərbaycan təhsili tariximizə təhsil sistemini yeniləşdirmək, onu dünya təhsil standartlarına uyğunlaşdırmaq əsridir. Məhz bu baxımdan peşə təhsilinin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən fəal-interaktiv təlim metodları nın i peşə tədrisində istifadəsi daha yüksək nəticələr verir. Bu baxımdan mərkəzimizin mühəndis -pedaqoji heyəti ixtisas fənlərinin və istehsalat təlimi dərslərinin tədrisinidə multimediya alətlərindən , interaktiv qurğulardan hər peşəyə uyğun olaraq istifadə edir, qarşıya qoyulan məqsədə praktiki yolla nail ola bilirlər.İlk Peşə İxtisas Təhsili Müəsissələrinin illik fəaliyyət planına və strateji yol xəritəsinə əsasən peşə təhsilinin tədrisində keyfiyyəti yüksəltmək məqsədilə , kurikulum standartları və modulları əsasında nümunəvi “açıq dərs”lər keçirilir. Keçirilən “açıq dərslər mərkəzimizin metodiki komissiyası tərəfindən müzakirə edilərək qiymətləndirilir və fərqlənən müəllimlərə rəgbətləndirici diplomlar verilir.


Nailiyyətlərimiz bununla bitmir. İlk dəfə olaraq sənayenin ehtiyaclarını nəzərə alaran lazımsız mövcud peşə ilə yeni müasir dövrün təlabatını ödəyən ixtisasların əvəz edilməsi , öyrənilməsi , peşə dəyişdirmək istəyən şəxslərin yeni bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə yardımçı olmaq məqsədilə 2017 -2018-ci tədris ilindən etibarən mərkəzimizdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Türkiyənin Beynəlxalq İnova şirkətinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində “İnova Tədris-Təhsil ” mərkəzi fəaliyyət göstərir. “İnova” beynəlxalq təhsil sistemi müasir texnologiya və metodik üsullarla elektronika sahəsində innovativ və müasir təhsil proqramını əhatə edir.Bura qəbul olunan 9-10-11 -ci sinif şagirdlərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə elektronika avadanlıqlarının və cihazlarının təmiri-servisi öyrədilir.Bizim müəllim heyətimiz Azərbaycanın elektronika sahəsində ixtisaslaşmış universitetlərində dərs keçən professor -dosentlərdən və xarici şirkətlərin təcrübəli peşə mütəxəssislərindən ibarətdir.Bu layihə üzrə təhsil alan tələbələrimiz avtomobil elektriki və elektronikası, rabitə texnologiyaları , tibbi cihazlar elektronikası sənaye (zavod -fabrik) elektronikası, məişət cihazları elektronikası ixtisas proqramlarının nəzəri və praktik sirlərini öyrənirlər.


Keçirilən təhsilin yeni kurilkulum və modullarla tədrisi ilə bərabər təhsil müəsissəmizdə mütəmadi olaraq bir sıra nümunəvi peşəyönümlü tədbirlər , tarixi hadisələr , əlamətdar günlər keçirilir. Bu tədbirlər tələbələrdə təhsilə marağın artmasına , özlərinə inam və vətənpərvərlik hissinin güclənməsinə səbəb olur.

 Bu tədris ilində Azərbaycan Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Bakı Kompüter Kolleci , Texniki Kollec ilə keçirilən “Nə ?Harada? Nə Zaman ?” intellektual oyununu , Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin , Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin , Azərbaycan İnternen Forumunun birgə keçirdiyi “ Startap “ ideyanı biznesə çevir öz kapitalını qur müsabiqəsini , sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə peşə təhsil sərgilərinin nümayişini , istedadlı tələbələri arasında intellektual bilik yarışları , “breyn-rinq”, “ dəyirmi masa “ layihələri , vətənpərvərlik , tarixi mövzularda dəyirmi masalar, debatlar keçirilir. Şagirdlər arasında bilik və bacarıqları ilə seçilənlərin rəğbətləndirilməsi , onların diplom və hədiyyələrlə təltif edilməsi tədrisin inkişafını yüksəltmək üçün həyata keçirdiyimiz əsas missiyalarımızdan biridir vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən tədbirləri sadalamaq olar. Bundan başqa mərkəzimiz xeyriyyəçilik və gəncləri maarifləndirmək məqsədilə “Narkomaniya ağ ölümə aparan yoldur “ , “Gender bərabərliyi ” , “ İnsan alverinə yox deyək “ , mövzusunda tədbirləri misal göstərmək olar. Bu tədbirlər arasında ekologiyanın qorunması, təbiətin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra layihələr geniş yer alır.

 Bakı Şəhər Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin və Azəbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun rəhbərliyi ilə Ulu öndər Ümummili lider Heydər Əliyevin ” Hər birimiz bir ağac əkək ” ənənəsinə uyğun olaraq 16.01.2018-10.05.2018 tarixlərində mərkəzimizin məktəbyanı sahəsində 250 -yə yaxın ağac əkilərək , kiçik park salınmışdır.


Son illər Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan uğurlu siyasət , peşə təhsilinin inkişafının prioritet istiqamət olması ilə əlaqədar olaraq ilk peşə-ixtisas təhsilinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində Avropanın Təlimə Dəstək İttifaqı , Almaniyanın GİZ təşkilatı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra layihələr həyata keçirilir. Yeni kurikulum , peşə ixtisaslarına uyğun modulların yazılması , müasir modernləşmiş peşə təhsil müəsissələri infrastrukturunun formalaşdırılması məqsədilə uğurlu layihələr həyata keçirən mərkəzlərdən biri də Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzidir.Hazırda tədris ocağında “elektrik xətt quraşdırıcısı “, “ tikiş avadanlıqlarının təmiri , tikişçi operator “ ixtisasları üzrə iki pilot layihənin icrası keçirilir. 2015-ci ildə n Azərbaycan Knauf şirkəti ilə qurulan iki tərəfli əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən “ quru inşaat “ ixtisası üzrə peşəkar mütəxxəsislər tərəfindən kurslar təşkil olunmuş , bu kurslarda təhsil alan tələbələr yüksək tələblərə cavab verən fənn kabinetləri , xüsusi tədris proqramları ilə təmin olunmuş və beynəlxalq təcrübəyə malik təlimçilər tərəfindən təlimlər keçmişlər.


2018-ci ilin yanvar ayından texniki peşə təhsili və təliminin inkişafına dəstək məqsədilə Almaniyanın “Grohe” şirkəti ilə mərkəzimiz arasında bağlanan memoranduma əsasən təhsil müəsissəsində santexnik ixtisası üzrə resurs mərkəzi yaradılıb. Təhsil müəssisəmiz rasonallaşmış texniki mərkəz olaraq fəaliyyətə başladığı tarixdən mütəmadi olaraq bir sıra uğurlara imza atmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə n etibarən peşə təhsilində ilk dəfə olaraq müəssiəmizdə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan , sağlamlıq imkanları məhdud olan, valideyn himayəsindən məhrum olan gənclərin inkluziv tədris modeli həyata keçirilir. Hazırda “soyuducu qurğuların maşinisti “ ixtisaslı qrupda fiziki və əqli cəhətdən qüsurlu 10 tələbə uğurla təhsillərini davam etdirir. Təhsilalan tələbələrimiz idman yarışlarında fəal iştirak edərək Avropa və ümumrespublika yarışlarında da bir sıra uğurlar qazanmışlar. Belə ki, 2018-ci ildə respublika ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında keçirilən qol güləşi yarışlarında mərkəzimizin komandası I yerin qalibi olmuşdur.Bu gün təhsil müəssisələrində təhsilalanların savadlı və səriştəli bir şəxs kimi formalaşması müəllimlərin bilik və bacarıqlarından, peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Peşə təhsili orta təhsili olan şəxslərə mütəxəssis olmaq hüququ verməklə bərabər , bu sahadə böyük iş təcrübəsi olan praktiki müəllimlər və ustalar qrupunu formalaşdırır. 

Təhsil müəssisələrində çalışan qabaqcıl, səriştəli müəllimlərin əməyi həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Sevindirici haldır ki, müəsissəmizin iki müəllimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “ əməkdar müəllim “ adına layiq görülmüş, üç müəllimi “Elektrin Təhsil Respublika Müsabiqəsi” nin qalibi olaraq fəxri diplomla təltif olunmuşdurlar.Biz məzun olacaq tələbələrimizin sadəcə hər hansı bir peşəyə sahib olması deyil , mövcud zamanda təhsil almaqla bərabər işləyib qazanc əldə etməsi üçün bəzi QHT qurumları və Türkiyədə ,Gürcüstanda , Ukraynada fəaliyyət göstərən işə götürən təşkilatlarla müqavilələr imzalamışıq.Öz işlərini itirmiş ustalar və peşə sahiblərinin ruhdan düşməməsi qarşımızda duran vəzifələrdən biridir.Bizə müraciət edənlər içərisində yeni peşə təlimi və ixtisasartırma kurslarında oxumaq istəyən və artıq bir peşə sahibi olan səxslərin sayı son illərlə müqayisədə xeyli artmışdır.Onların ilkin və ya daha yüksək səviyyəli ixtisaslı kadrlar kimi hazırlanmaları ,əmək bazarına uyğun ixtisaslara yiyələnmələri üçün istehsalat sexlərimiz yüksək texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmuşdur . Bilirik ki , İşsizlər peşə bacarıqlarını genişləndirmək, əmək təşkilatlarının kollektiv formalarına iştirak etmək şəraitində işə hazırlanmaq məqsədilə ikinci peşələrə , təlim kurslarına cəlb olunurlar .Çalışırıq ki , müəssisə olaraq təlim zamanı onların rəyi nəzərə alınmaqla xüsusi istehsal şəraitində qazanc əldə edə biləcəkləri işlə təmin olunmaları üçün şərait yaradılacaq iri şirkətlər ,orta və kiçik sahibkarlıq təşkilaları ilə əməkdaşlıq müqavilələri bağlayaq. Bu müqavilələrə misal kimi 2018 tədris ilində imzaladığımız “Zəhmət-Ruzi “ şirkəti , “Knauf” şirkəti, “ Grohe “ şirkəti , “Aqua Vita Mineral Suları “ şirkəti , “ Təmiz Sənaye Parkı “ şirkəti ilə olan əməkdaşlıq müqavilələrini qeyd edə bilərik. 


Bizim məqsədimiz ölkəmizdə peşə təhsilinin inkişafı ni sürətləndirmək , biznes təşkilatları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığın yaradılması na nail olmaqla iqtisadiyyatının inkişafını dəstəkləməkdir. .Fəal peşə təhsili mərkəzi olaraq bütün mühəndis-pedoqoji kollektivimizə bərabər bazar iqtisadiyyatının inkişafı üçün fasiləsiz , əzmlə çalışacağıq ! 

Aytac Rzayeva 
Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin İT mütəxəssisi

ŞƏRHLƏR
XƏBƏRLƏR
Murad Məmmədovun həyat dərsi - "Stand up" - 14 / 11 / 2018 18:26
"Minlərlə QHT gözləyir ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsindən QHT-lərə ayrılan vəsait artırılacaq" – Niyaməddin Orduxanlı - 14 / 11 / 2018 14:39
Sahib Məmmədov: Bizdə xarici fəaliyyət uçun resurs çatmır - 14 / 11 / 2018 14:36
Əliməmməd Nuriyev: Qrantlara ehtiyac var. - 14 / 11 / 2018 14:23
“Azay Quliyevin qaldırdığı məsələ çox aktualdır” - QHT sədrləri də danışdılar - 14 / 11 / 2018 14:15
Şuranın mobil tətbiqetməsi istifadəyə verilib - 14 / 11 / 2018 14:04
Şuranın dəstəyilə təhsil ocaqlarında “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” adlı foto-guşələr yaradılıb - 14 / 11 / 2018 10:12
MP: Azerbaijani NGOs need financial support - 14 / 11 / 2018 08:15
Азай Kулиев: НПО Азербайджана необходима финансовая поддержка - 14 / 11 / 2018 08:14
Azay Quliyev QHT-lərə dəstəyin artırılmasını təklif etdi - Video - 13 / 11 / 2018 20:56
"Bərdə Peşə Liseyinin Modernləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində görüş keçirilib - 13 / 11 / 2018 17:50
General KƏRİM KƏRİMOV fenomeninin sirri - 13 / 11 / 2018 17:48
QHT-nin 20 illik yubileyi münasibətilə təbrik məktubu - 13 / 11 / 2018 12:56
Respublika Veteranlar Təşkilatında Mehdi Hüseynzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd edilib - 13 / 11 / 2018 11:01
QHT-lərin hazırladıqları filmlərin telekanallarda yayımı məsələsi gündəmə gətirilir - 13 / 11 / 2018 09:49
Diabetə birlikdə qalib gələk - 13 / 11 / 2018 06:50
Azerbaijan, Turkey ink MoU on joint activity, cooperation on work with NGOs - 12 / 11 / 2018 19:27
Elməddin Behbud Bilik Fondunda tələbə-jurnalistlərlə görüşüb - 12 / 11 / 2018 19:07
Türkiyədəki 17 min azərbaycanlı tələbənin problemi nazirlə müzakirə edildi - 12 / 11 / 2018 09:26
Dünya Veteranlar Federasiyasının prezidenti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubu ünvanlayıb - 12 / 11 / 2018 05:48
Veteran jurnalist xatirə medalı ilə təltif edildi - 11 / 11 / 2018 19:55
Hemofiliyalı vətəndaşların dərman təchizatında olan çətinliklər həllini tapmaqdadır - 11 / 11 / 2018 11:20
QHT sədri xüsusi medalla təltif edilib - 10 / 11 / 2018 17:11
Parlament Jurnalistlər Birliyinin üzvləri ənənəvi olaraq Bayraq Günündə aksiya keçirdilər - 10 / 11 / 2018 07:52
Ankarada Azərbaycan ilə Türkiyə arasında QHT-lərin birgə fəaliyyətinə dair memorandum imzalanıb - 09 / 11 / 2018 20:15
Ağdamda möhtəşəm “Bayraq yürüşü” - 09 / 11 / 2018 19:07
“Hərəyə bir bayraq verək” aksiyası - 09 / 11 / 2018 13:35
“Milli Qəhrəmanlarımızı tanıyaq və tanıtdıraq!” - 09 / 11 / 2018 05:10
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tarixçi-alim İsrafil Məmmədovu Fəxri Fərmanla təltif etdi - 08 / 11 / 2018 20:06
Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyanın növbəti iclası keçirilib - 08 / 11 / 2018 17:25