QHT Dayanıqlıq İndeksi - Azərbaycan 2020

 ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin QHT Dayanıqlıq İndeksi ölkə hesabatının azərbaycan dili versiyası - 2020