Azərbaycanda QHT-lərin xəritələndirilməsi hesabatı

Azərbaycanda QHT-lərin xəritələndirilməsi hesabatı
Bu xəritələmənin, potensialın və ehtiyacların qiymətləndirilməsinin məqsədi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları/QHT-ləri haqqında ümumi məlumat əldə etmək idi. Hesabatda QHT/VCT-lərin potensialının inkişafı üzrə qiymətləndirmələrin nəticələri və tövsiyələr yer alır. Xəritələmə, potensialın və ehtiyacların qiymətləndirilməsi əsas məlumat verənlərin müxtəlif hədəf qruplarını əhatə etdi və masaüstü tədqiqat, xəritələmə məşqləri, yarı strukturlaşdırılmış müsahibələr, sahəyə səfərlər və müşahidə kimi müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə etdi.

 

Sənədin tam versiyası əlavə olunur:

 

Mapping report__ENGL

QHT-lərin xəritələndirilməsi