Ermənistan Azərbaycan müharibəsində azərbyacanlı əsirlərə qarşı pis rəftar və işgəncələrlə bağlı ilkin HESABAT