Xəbərlər 30.08.2023 17:34 2220

Fransanın diqqətinə... QHT sədri yazır

QHT.az xəbər verir ki, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü Zaur Ibrahimov yazır.

FRANSANIN DİQQƏTİNƏ:

24 oktyabr 1970-ci il tarixli BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun olaraq BMT Baş Assambleyasının XXV Sessiyası tərəfindən qəbul edilmiş “Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa aid beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında” Bəyannamədə deyilir: “Bütün dövlətlər suveren bərabər hüquqludurlar. İtisadi, sosial, siyasi və digər xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq onlar bərabər hüquqa və qarĢılıqlı öhdəliklərə malikdirlər və beynəlxalq birliyin bərabərhüquqlu üzvləridirlər”.

Bu müddəanın əsasında 1945-ci ildə BMT-nin Nizamnaməsinin hazırlanması zamanı verilmiş dövlətlərin “suveren bərabərliyi”nin şərhi durur: 1. Dövlətlər hüquqi cəhətdən bərabərdirlər. 2. Suverenlik prinsipindən irəli gələn bütün hüquqlardan istifadə edirlər. 3. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə hörmət edilməlidir. 4. Dövlət öz öhdəliklərini və beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.

ATTENTION FRANCE :

Selon la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1970, adoptée par la XXVe session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la

Déclaration « Sur les principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États » stipule : «Tous les États ont des droits souverains égaux. Quelles que soient leurs caractéristiques économiques, sociales, politiques et autres, ils ont des droits égaux et des responsabilités mutuelles et sont des membres égaux de la communauté internationale.

Cette disposition est basée sur l'interprétation de « l'égalité souveraine » des États donnée lors de la préparation de la Charte des Nations Unies en 1945 : 1. Les États sont juridiquement égaux. 2. Ils jouissent de tous les droits découlant du principe de souveraineté. 3. L'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États doivent être respectées. 4. L'État doit remplir ses obligations et ses obligations internationales.

 

 

Pərvanə Fərhadqızı


Paylaş
QHT TV
Elanlar
Son xəbərlər
Qrantlar
Təbriklər
Başsağlığı