Xəbərlər 13.06.2024 10:12 4866

Azərbaycan Heydər Əliyevin göstərdiyi yolla irəliləyir və onun ideyalarını yaşadır- QHT sədri yazır

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində mühüm yer tutan böyük lider, uzaqgörən siyasətçi və əsl dövlət xadimi olub və hər zaman tarixdə, yaddaşlarda belə qalacaq. Onun xalqı üçün gördüyü işlər, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və ölkənin inkişafı üçün həyata keçirdiyi tədbirlər onu əsl xilaskar kimi tanıdır.

10 may 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olmuş Ulu Öndər gənclik illərindən elmə və təhsilə böyük maraq göstərmiş, Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil alıb.

Siyasi karyerasının başlanğıcı ötən əsrin 70-ci illərinə düşən Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Birinci katibi seçildi. O, qısa müddət ərzində Azərbaycanı geridə qalmış bir respublikadan inkişaf edən bir respublikaya çevirməyi bacardı. Onun rəhbərliyi altında sənaye, kənd təsərrüfatı və mədəniyyət sahələrində böyük irəliləyişlər əldə edildi.
Müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin danılmaz rolu ölkəni parçalanmaqdan xilas etdi.

Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra böyük çətinliklərlə üzləşdi. Ölkədə siyasi qeyri-sabitlik, iqtisadi problemlər və Qarabağ müharibəsi vəziyyəti daha da çətinləşdirirdi. Bu şəraitdə xalq Heydər Əliyevi yenidən hakimiyyətə çağırdı. 1993-cü ildə prezident seçilən Heydər Əliyev ölkəni bu çətinliklərdən çıxarmaq üçün qətiyyətli addımlar atdı.
İqtisadi islahatlar və inkişaf da dahi rəhbərin adı ilə bağlıdır.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın iqtisadiyyatı yüksək templə  inkişaf etməyə başladı. Xarici sərmayələrin cəlb edilməsi, neft müqavilələrinin imzalanması və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan regionun lider ölkəsinə çevrildi.
Təhsil və mədəniyyət sahəsində islahatlar hər zaman Ulu Öndər üçün prioritet olub.

Heydər Əliyev təhsilə və mədəniyyətə böyük diqqət yetirirdi. Onun təşəbbüsü ilə bir çox məktəb və universitetlər tikildi, elmi-tədqiqat institutları yaradıldı. Azərbaycan mədəniyyəti dünyada tanındı və Azərbaycan xalqı öz tarixi və mədəni irsini qoruyub saxladı.
 Xarici siyasət və beynəlxalq əlaqələr də öz intibahını Heydər Əliyevə borcludur.

Heydər Əliyevin xarici siyasəti Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırdı. O, dünyanın bir çox ölkələri ilə dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri qurdu, Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini möhkəmləndirdi.

Heydər Əliyev 12 dekabr 2003-cü ildə vəfat etdi. Lakin onun irsi və gördüyü işlər Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Onun adı Azərbaycanın müstəqilliyinin və inkişafının simvolu olaraq qalır.

Fəxrlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarı və böyük lideri olaraq tarixə düşmüşdür. Onun uzaqgörən siyasəti və xalqına olan sevgisi Azərbaycanın müstəqilliyini və inkişafını təmin etmişdir. Bugün Azərbaycan Heydər Əliyevin göstərdiyi yolla irəliləyir və onun ideyalarını yaşadır.

 

Elnurə Abuşova

Alilə və Uşaqlara Sosial Dəstək İB-nin sədri


Paylaş
QHT TV
Elanlar
Son xəbərlər
Qrantlar
Təbriklər
Başsağlığı